Nowe Prawo Zamówień Publicznych – nowa szansa dla MŚP

Dofinansowane ze środków unijnych szkolenia i doradztwo z Prawa Zamówień Publicznych w Polsce południowo – wschodniej.

Jeżeli chcesz wziąć udział w szkoleniach z Prawa Zamówień Publicznych lub uzyskać doradztwo prawne zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne.

logotypy

Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line


Zakres wsparcia w ramach projektu

 • Szkolenie z Prawa Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno - Prywatnego
 • Szkolenie z e-zamówień
 • Szkolenie z prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych
 • Doradztwo z ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce

Województwa, na terenie których realizowany jest projekt

 • małopolskie
 • świętokrzyskie
 • podkarpackie

Kto może wziąć udział w projekcie

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro, małe i średnie firmy)
 • przedsiębiorstwa mające siedziby na terenie w/w województw
 • przedsiębiorstwa, które nie zawarły do tej pory umowy z zamawiającym na realizację zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt. 13 ustawy PZP (powyższy przepis dotyczy zamówień o wartości powyżej 30.000 EUR)
 • właściciele i pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
 • projekt jest skierowany również do osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie szkoleń i doradztwa wynosić będzie 90 % kosztu działania.


Korzyści z udziału w projekcie

Przygotowanie do praktycznego udziału w zamówieniach publicznych.

Zapoznanie z zasadami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Praca z ekspertami m.in. mających doświadczenie w pracy u Zamawiających, występowaniu przed KIO.

Możliwość skorzystania z doradztwa związanego z udziałem w konkretnym postępowaniu m.in. wsparcie doradcy w przygotowaniu oferty, napisaniu protestu, przeanalizowaniu SIWZ i umowy.

Omawianie bieżących postępowań.

Aktualne nabory

Woj. małopolskie

 • 24-25.09.2020 – szkolenie z Prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego – brak miejsc
 • październik - grudzień 2020 – szkolenia z instrumentów e-zamówień
 • wrzesień 2020 – maj 2021 – doradztwo z ubiegania się o zamówienia publiczne

Woj. świętokrzyskie

 • 28-29.09.2020 – szkolenie z Prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego – brak miejsc
 • październik - grudzień 2020 – szkolenia z instrumentów e-zamówień
 • wrzesień 2020 – maj 2021 – doradztwo z ubiegania się o zamówienia publiczne

Woj. podkarpackie

 • 21-22.10.2020 – Szkolenie z Prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego
 • 23.10.2020 – Szkolenie z instrumentów e-zamówień
 • wrzesień 2020 – maj 2021 – doradztwo z ubiegania się o zamówienia publiczne
App ScreenshotsSzczegółowe informacje na temat projektu oraz formularz rejestracyjny
znajdują się na stronie internetowej: www.oditk.eu

Zobacz szczegóły projektu


Projekt jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
w ramach działania 2.2. POWER, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.


Zgłoś się do projektu
„Nowe Prawo Zamówień Publicznych – nowa szansa dla MŚP”

Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line

Kontakt

Tel. +48 697 850 189
Tel. +48 695 354 971

e – mail: biuro@zp-doradztwo.pl